ГОЛОВІ

ГО «РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ

СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ»

Аванесяну А.Д.

від ____________________________

          (прізвище, ім’я, по батькові заявника)

_______________________________

_______________________________

Дата народження: ________________________

Посада: _________________________

Адреса: _________________________

                    (місце проживання заявника)

_______________________________

_______________________________

Контактний  тел. _____________________

е-mail: ______________________________

З А Я В А

Шановний Ашоте Дадікоєвичу!

Прошу прийняти мене у члени Громадської організації «Рада національних спільнот України».

Зі  Статутом, правами та обов’язками члена ГО «Рада національних спільнот України» ознайомлена та зобов’язуюсь їх дотримуватися.

Надаю свою згоду на використання моїх персональних даних для включення в реєстр членів ГО «Рада національних спільнот України».

До заяви додається:

  1. копія паспорту: 1, 2 сторінок та сторінки з реєстрацією;
  2. копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  3. заповнена анкета (для включення в електронну базу даних членів ГО «РНСУ»).

__________________                                                                   _________________________

(особистий підпис)                                                                  (прізвище, ініціали)

__________________

(дата)

ДОДАТОК