Конкурс на написання Гімну Ради національних спільнот України

Умови відкритого конкурсу на написання Гімну 

Ради національних спільнот України

       І. Загальні положення

 1. Відкритий конкурс на написання проекту Гімну ГО «Рада національних спільнот України» (РНСУ) проводиться з метою створення Гімну РНСУ.
 2. Організатором конкурсу є Рада національних спільнот України.
 3. Визначення переможця конкурсу на написання проекту Гімну РНСУ проводить конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням Голови РНСУ.
 4. Найкращий проект Гімну РНСУ, який переможе у конкурсному відборі, має бути внесений на розгляд Президії РНСУ для затвердження.
 5. Затверджений проект, який переміг у конкурсі стає власністю РНСУ.

                ІІ. Умови проведення конкурсу

Конкурс проводиться з 15 листопада 2017 року по 15 січня 2018 року.

 1. У конкурсі беруть участь автори незалежно від професійного рівня, віку та громадянства, які надають до комісії власний твір.
 2. Твір повинен бути невеликий за обсягом, носити урочистий характер, а його мелодія має легко запам’ятовуватись.
 3. Готові проекти Гімну (текст+музика) подаються в термін до 15 січня 2018 року на адресу:

01054, м. Київ, вул. Гоголівська, 22/24, офіс 701.

Телефони для довідок (Секретаріат Ради спільнот України):

(044) 227-98-65, +38(093)045-20-36, +38(050)784-03-38, 0-800-752-012.

 1. РНСУ, отримавши проекти Гімну, передає їх на розгляд конкурсній комісії.
 2. Проекти Гімну, надані після зазначеного терміну, до участі в конкурсі не допускаються.
 3. Твори на розгляд комісії автор (чи автори) проекту Гімну надсилає (зідно з п. 3) у конверті під псевдонімом (шифром):

п’ятизначним кодом із двох українських букв та трьох цифр (ХХ-ХХХ), наприклад: ПА-327.

У конверт автор (автори) вкладає текст і ноти проекту Гімну та фонограму(+) твору, записану на електронному носії.

Окремо у цей же конверт автором (авторами) вкладається інший закритий конверт (на якому теж вказано псевдонім автора) з такими матеріалами:

– анкета-заява (додаток до Умов конкурсу);

– копія паспорта та ідентифікаційного коду авторів (чи автора);

– кольорова фотографія (10 х 15) авторів (чи автора);

 1. Автори надсилають на конкурс тільки один свій твір українською державною мовою.
 2. Проект Гімну, що подається на конкурс, оцінюється за наступними критеріями:

– дотримання тематики твору (патріотична спрямованість, почуття любові до України, державної мови, возвеличення ідеї єдності Української нації).

– високий художній рівень віршів та музики;

– якість музики та аранжування.

 1. У разі невідповідності проекту Гімну умовам конкурсу комісія має право зняти його з розгляду.
 2. Усі проекти Гімну, що надаються на розгляд комісії, не рецензуються та авторам не повертаються. 

                  ІІІ. Фінансові умови проведення конкурсу

 1. Участь у конкурсі безкоштовна.
 2. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів РНСУ, доброчинних внесків окремих осіб та інших джерел і надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
 3. Призовий фонд за проект-переможець конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) гривень. Усі учасники конкурсу відзначаються грамотами та пам’ятними призами.

                ІV.  Комісія конкурсу

 1. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.
 2. Засідання комісії відбуваються у період з 01 лютого по 01 березня 2018 року.
 3. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
 4. Комісія здійснює свої повноваження шляхом прийняття висновків і рекомендацій.
 5. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У випадку коли при голосуванні результати розподілилися порівну, голос Голови комісії є вирішальним.
 6. Після визначення комісією проекту-переможця відкривається конверт з даними про його автора.
 7.  Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують Голова і секретар комісії.
 8. Після закінчення конкурсу, відповідно до висновків і рекомендацій комісії, готується проект рішення Ради національних спільнот України про затвердження Гімну РНСУ та про порядок його використання.

                            V.  Результати конкурсу 

 1. Результати конкурсу підбиваються за підсумками роботи конкурсної комісії не пізніше 01 березня 2018 року.
 2. Остаточним результатом конкурсу має бути найкращий проект Гімну РНСУ, відібраний конкурсною комісією і затверджений рішенням Президії РНСУ.

Після першого виконання затвердженого Гімну РНСУ всі інші розглянуті комісією варіанти можуть виконуватися як авторські пісні на будь-яких офіційних та неофіційних заходах РНСУ.

VІ. Перше виконання Гімну 

 1. Затверджений Гімн вперше виконується на урочистостях, присвячених Дню народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка.

VIІ. Порядок використання Гімну 

 1. Порядок виконання (використання) Гімну визначається відповідним рішенням Президії РНСУ.

 

Анкета-заява Конкурс Гімну РНСУ

Залишити коментар