«26 років Незалежності України: досягнення та перспективи розвитку державної етнонаціональної політики»

28 серпня в УКРІНФОРМ  відбулася Всеукраїнська конференція «26 років Незалежності України: досягнення та перспективи розвитку державної етнонаціональної політики».

У заході взяли участь керівники Всеукраїнських об’єднань  національних товариств та регіональних громадських організацій етнічних спільнот, науковці, митці, представники ЗМІ та громадськість. Серед  почесних гостей – Перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко, директор Департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш , в. о. Координатора системи ООН в Україні, директор ЮНЕЙДС в Україні Яцек Тишко. Модератором заходу виступив голова експертної ради міністерства культури України, директор інституту соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М. П. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор Євтух Володимир Борисович.

Конференція розпочалася з вітального слова Голови РНСУ, президента Національного Конгресу вірмен України, заслуженого діяча культури України Ашота Аванесяна. У своїй доповіді на тему  «Досягнення проблеми та перспективи діяльності національно – культурних спільнот України» він зазначив, що міжнаціональні відносини в країні потребують уваги з боку держави, підкреслив, що не зважаючи на певні проблеми у різних сферах суспільного життя, представники етнічних спільнот  ведуть активну громадську роботу, спрямовану на консолідацію багатонаціонального народу України в єдину Українську націю. Також, він подякував Міністерству культури України та Департаменту у справах релігій і національностей Мінкульту за плідну співпрацю у проведенні заходів і етнонаціональних культурно-просвітницьких проектів Ради національних спільнот України.

Керівництво Ради національних спільнот України висловлює величезну подяку за підтримку у проведенні заходу президенту компанії «Арч ЛТД» Григорянцю Віталію Саркісовичу та голова українського представництва «Арч ЛТД» ,  заступнику голови Ради – Різвану Бабаєву.

В основній частині конференції відзначилися тематичними виступами: професор Євтух В. Б. –  «Забезпечення прав національних спільнот у складних соціально-політичних ситуаціях», відомий фахівець у сфері міжнаціональних відносин Решетніков Ю. Є.  – «До питання організаційно-інституційного забезпечення реалізації державної етнонаціональної політики», співголова Асоціації єврейських організацій і громад (ВААД) України Зісельс Й. С. – «Національні громади України у процесі творення української політичної нації», політолог, голова платформи соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій «Єдиний координаційний центр» Саакян О. А. – «Неоколоніалізм Російської Федерації у 21 сторіччі», український політик та громадський діяч, народний депутат України 4-х скликань, директор Українського інституту дослідження екстремізму Зарубінський О.О., який  висвітлив основні етапи становлення державної політики у сфері міжнаціональних відносин за роки Незалежності України, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичних наук, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, кандидат історичних наук Заремба О. В. – «Національна спільнота України – шляхи інтеграції».

Учасники заходу заслухали й обговорили важливі питання щодо діяльності та перспектив розвитку національних спільнот України в загальнодержавному контексті, визначили основні завдання сучасного етапу міжнаціональних відносин в країні, що знайшли відображення в Резолюції Всеукраїнської конференції, яку оголосила заступник голови Ради національних спільнот України Інеш Кдирова.

Після обговорення та затвердження Резолюції конференції відбулася урочиста церемонія нагородження активістів громадських організацій етнічних спільнот з нагоди 26-річчя Незалежності України Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України та Рада національних спільнот України. Присутні бурхливими оплесками привітали відому співачку Ленару Османову з присвоєнням Почесного звання  «Заслужений артист України» і побажали їй успіху на творчій ниві.

В заключній частині заходу відбулася фотосессія учасників і почесних гостей Всеукраїнської конференції   і святковий фуршет на честь 26-річниці Незалежності України.

Активну роботу в підготовці та проведенні Всеукраїнської конференції провів Оргкомітет заходу у складі: заступник голови РНСУ Петро Григоріченко, Людмила Мухіна, Весела Залогіна, Ровшан Махмудов, Василь Козак на чолі з першим заступником голови Ради – Еміром Валєєвим.

 

По завершенню заходу була ухвалена РЕЗОЛЮЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «26 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ»  

Конституції України:

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Організатором Всеукраїнської конференцій виступила Рада національних спільнот України.

У роботі Конференції  взяли участь представники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів, ОБСЄ, ООН, а також представники національно-культурних громад України, провідні вчені, політологи, правозахисники, представники ЗМІ.

Учасники Всеукраїнської конференції,  заслухавши і обговоривши питання щодо діяльності, досягнень, проблем та перспектив національних меншин України у загальнодержавному контексті; досвіду реалізації державної етнонаціональної політики в Україні; Соціального захисту вимушених переселенців з Криму та зони АТО; розвитку етнонаціональної політики у контексті європейської інтеграції України; а також питання сприяння збереженню культурної спадщини національних спільнот як частини культурного надбання української держави з метою забезпечення всім національностям належних умов для співжиття в єдиному етнополітичному організмі, вирішили:

  1. Підтримати зусилля організаторів Всеукраїнської конференції;
  2. Звернутися до Президента України з проханням надати сприяння:

– утворенню Координаційної ради національностей України як дорадчо-консультаційного органу при Президентові України;

– запровадженню посади Уповноваженого Президента України у справах національних меншин України;

– проголошенню 20 листопада Днем міжнаціональної злагоди у зв’язку із ухваленням 20 листопада 1917 року III Універсалу Центральної Ради, який вперше декларував права національних меншин в Українській державі;

– створенню у м. Києві Центру міжнаціональної співдружності України (Дому національностей);

– відкриттю у м. Києві Музею історії народів України;

— впровадженню системи моніторингу за дотриманням прав і свобод національних меншин в Україні та їх захисту;

– вжиттю необхідних заходів щодо попередження будь-яких проявів розпалювання міжнаціональної та расової ворожнечі, зокрема недопущення встановлення привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, етнічного походження, за мовними або іншими ознаками;

  1. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією розглянути питання щодо:

– відновлення діяльності окремого центрального органу виконавчої влади у справах національностей;

– забезпечення повного виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної  політики  єдності в Україні», схвалених Постановою Верховної Ради України від 25 листопада 2015 року № 824-VIII;

– забезпечення розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проектів Законів України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України» та «Про національні меншини України (нова редакція);

– внесення змін до нормативних актів з метою надання громадським організаціям національних меншин в оренду приміщень державної та комунальної форм власності без застосування конкурсних процедур і на пільгових умовах, зокрема встановлення пільгової плати за оренду(1 гривня на рік) та користування комунальними послугами у таких приміщеннях на рівні тарифів, передбачених для населення;

– створення при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчої комісії з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості;

– проведення соціальних акцій та кампаній, скерованих на підвищення рівня толерантності українського суспільства;

– сприяння:

регулярній трансляції на українському радіо та телебаченні передач, які б висвітлювали життя національних громад України;

забезпеченню видавничої діяльності мовами етносів України;

– включення до Державного бюджету України окремим рядком витрат, спрямованих на забезпечення підтримки громадських організацій, які займаються проблемами запобігання дискримінації, насильству на ґрунті ненависті, ксенофобії та надають соціально-правову підтримку національним громадам;

  1. Звернутися до Міністерства культури України щодо сприяння відкриттю літературних відділів мовами народів України у міських, районних та сільських бібліотеках, постійному поповненню цих фондів новими виданнями;
  2. Запропонувати Міністерству культури України, іншим міністерствам і відомствам активізувати співпрацю з організаціями, діяльність яких пов’язана із діяльністю національних громад України;
  3. Підтримати ініціативу організаторів конференції щодо проведення (із залученням українських та зарубіжних фахівців) всеукраїнських акцій, спрямованих на збереження єдності Української нації, яка об’єднує представників 134-х національностей (етнічних спільнот) України.
  4. Направити Резолюцією до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, інших державних органів.
  5. Створити Робочу групу з моніторингу виконання цієї Резолюції з числа присутніх і бажаючих приєднатись до неї представників усіх заінтересованих сторін.

Залишити коментар