Підготовка ілюстраційної книги «Історія етносів України»

У Раді національних спільнот України пройшло чергове засідання робочої групи Організаційного комітету з підготовки науково-популярної книги «Історія етносів України», на чолі з Головою Ради Ашотом Аванесяном та членами Оргкомітету: Потаповим В’ячеславом Юрійовичем – Голова Оргкомітету, член Президії Ради, Голова Київського відділення всеукраїнського національного культурно-просвітницького товариства «Русское собрание»; Олександром Яковичем Найманом – Член Президії Антифашистського комітету України; Батою Рабдановичем Цирендоржиєвим – Голова Товариства бурятської культури м. Києва і області, Самвелом Азізяном – член Національної спілки журналістів України. На засіданні був намічений план підготовчих робіт, розподілені обов’язки, зазначений формат і обсяг публікацій, розглянуті терміни виконання. Також, було прийнято рішення про створення авторського редакційного коллектіву. Рішення про видання книги «Історія етносів України», було прийнято президентом ВГО «Рада національних спільнот України», заслуженим діячем культури України Ашотом Аванесяном, який довгі роки очолює всеукраїнські громадські організації національних меншин, є ініціатором і автором видавничого проекту «Вірменська громада України 2001-2006 рр.» та автором проекту щомісячної газети «Вірменський вісник» в 2006-2009 р.р.

Необхідно відзначити, що активне вивчення історії та публікація книг за окремими національними меншинами почалося відразу з набуттям державної незалежності України. Одним з найзначніших робіт українських вчених в цій галузі можна вважати колективну монографію «Національні меншини України в ХХ столітті», видану Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. Примітно, що отримані вченими результати дозволили виробити рекомендації та пропозиції, спрямовані на подальшу активізацію участі різних національних груп в державнотворчому процесі. В 2012 році Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», було видано навчальний посібник «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна». Книга схвалена Міністерством освіти і науки України та призначена для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (прот. №1 від 01.02.12). У підготовці навчального видання взяли участь представники всіх національних меншин України. Таким чином, в українському навчальному посібнику вперше з’явилися нові відомості з історії вірмен України (автори статей: Татевік Саргсян, Карине Тумагаян, Самвел Азізян). Разом з тим слід констатувати, що більшість виданих книг з історії національних меншин України носять науковий характер, розраховані на вузьке коло фахівців: науковців, викладачів і студентів. Нині, назріла життєва необхідність створення ілюстрованої, науково-популярної книги, що гідно представлятиме історію українських національних меншин, яка буде доступна широкому колу читачів, як в Україні, так і в світі.

Залишити коментар